Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Liên hệ với

Tiêu đề:

Thông điệp

 
captcha
 

Add: 16 Nguyen Thai Hoc Str., Hue, Vietnam
Tel: (+84) (0234) 389 8888
Fax: (+84) (0234) 383 9898
Email: info@romancehotel.com.vn

Sales Office Hue City

Add: 16 Nguyen Thai Hoc Str., Hue, Vietnam
Tel: (+84) (0234) 389 8888
Fax: (+84) (0234) 383 9898
Email: sales@romancehotel.com.vn

For Travel Agent Use - GDS Codes

Amadeus: ONHUIROM
Sabre: ON120994
Galileo: ON7643
Worldspan: ONHUIRO