Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Liên hệ với

Tiêu đề:

Thông điệp

 
captcha
 

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Tp Huế
Điện thoại: (+84) (0234) 389 8888
Fax: (+84) (0234) 383 9898
Email: info@romancehotel.com.vn

Văn phòng kinh doanh

Địa chỉ: 16 Nguyễn Thái Học, Tp Huế
Điện thoại: (+84) (0234) 389 8888
Fax: (+84) (0234) 383 9898
Email: sales@romancehotel.com.vn

Dành cho đại lý - Mã GDS

Amadeus: ONHUIROM
Sabre: ON120994
Galileo: ON7643
Worldspan: ONHUIRO